Captcha Code: captcha

Croeso i Wythnos Fusnes Sir y Fflint 2017
pen-blwydd 11eg o ein digwyddiad busnes blaenllaw
gynllunio i gefnogi’r gymuned fusnes yn ein sir.

Cynghorydd Derek Butler, Aelod Cabinet dros Ddatblygiad Economaidd, Cyngor Sir Fflint

cllr-derek-butler-welcome

Ein thema eleni yw ‘Yr Agenda ar gyfer Twf’ a bydd yn canolbwyntio ar helpu busnesau yng Ngogledd Cymru i ymdrin â heriau newydd wrth iddynt ddod allan o’r dirwasgiad.  Bydd sylw penodol ar gynhyrchu, gan gydnabod ei fod yn rhan mor bwysig o’r economi rhanbarthol.

Rhan o’n llw gweinyddol yw cynnal cymuned fusnes gynaliadwy; rydym wedi ymrwymo i helpu hyrwyddo cwmniau lleol, i ddatblygu cyfloedd masnachu a chodi proffil ein hardal fel lle gwych i sefydlu busnes.  Mae tyfiant yr economi leol yn brif flaenoriaeth i’r Cyngor Sir ac mae’n chwarae rhan sylweddol yn ein cynllun gwella bob blwyddyn.

Er mwyn cyflawni hyn, rydym angen cynnig amgylchedd sy’n annog twf a buddsoddiad, ac mae Wythnos Fusnes Sir Fflint yn parhau i chwarae rhan bwysig i ddatblygu perthynas waith ar y cyd rhwng y gymuned a busnesau lleol.

Er mwyn cyflawni hyn to need we provide amgylchedd i Annog Twf a Busnes Buddsoddi a Sir y Fflint Yn parhau i chwarae yn rhan bwysig mewn Datblygu Perthynas Woking rennir Rhwng y community a Busnesau lleol.

Yn olaf, ar ran Cyngor Sir Fflint, hoffwn ddiolch i’n noddwyr a’n partneriaid i gyd.  Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’n bosibl cynnal Wythnos Fusnes Sir Fflint, felly diolch mawr i bawb sydd wedi cymryd rhan.

 

Kingspan was delighted to win the Environment and Sustainability Awards in 2011. We dedicate the winning of these prestigious awards to the fantastic commitment and effort of our staff in putting our sustainability vision into practice. These awards play an important role in demonstrating our achievements to our key stakeholders including our customers and those involved in the specification and use of our products. Our vision for the future is that our Holywell site will be powered totally by renewable energy as we seek to further reduce our impact on the environment.  Mark Harris - Kingspan Insulations
"As a family run business that is still growing (even in these challenging times), we are particularly pleased to win the FBW Awards as we have always regarded our employees as one of our key resources. We are very proud that our efforts have been recognised in this way." Steve Morgan - MD - P & A Group
I was amazed and immensely proud to win the 2011 Business Person of The Year. To win such a prestigious award was testament to all the hardworking staff at Wagtail who have supported me and the company. This award is particularly satisfying for me personally as it demonstrates Wagtail’s high standing within the Flintshire business community. Collin Singer, MD - Wagtail UK
Winning the award for Flintshire Business Person 2013, was a tremendous accolade. It was great to receive the recognition from my peers in the Welsh Businesscommunity for the achievements of all the members of the West Coast Group of Companies.Paula Jewson :: Business person of the Year 2013
Cllr Derek Butler Cabinet member for Economic Development
Flintshire firms are giving us so much cause to celebrate, even in difficult times. I hope as many companies as possible will take this opportunity to enter. Cllr Derek Butler :: Cabinet member for Economic Development
F
F
Twitter
@FBW_fcc on Twitter
2,245 people follow @FBW_fcc
Twitter Pic BridgeWo Twitter Pic RichWil1 Twitter Pic futurest Twitter Pic ShopInTh Twitter Pic thcheste Twitter Pic TheCheck Twitter Pic marie_ch Twitter Pic grousein