Captcha Code: captcha

Croeso i ddatblygu busnes Sir y Fflint

Sir y Fflint yn Sir ffyniannus gyda deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch dynodedig
Parth menter lle mae economi leol gref gyda gwybodaeth gadarn a sylfaen sgiliau
yn darparu’r sylfaen ar gyfer llwyddiant

Sir y Fflint yn Sir o arloesi a rhagoriaeth sy’n cyflawni ei botensial ar gyfer datblygu economaidd a ffyniant ar lefel rhanbarthol, Cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn parhau i ddatblygu cynaliadwy, byd dosbarth, economi fodern, sy’n seiliedig ar fusnes, Menter a brwdfrydig iawn, gweithlu sydd wedi’i hyfforddi’n dda, gyda chymorth technoleg arloesol. Mae gennym enw da ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ar gyfer ansawdd uchel a darparu gwasanaethau arloesol
a gweithio mewn partneriaeth gydweithredol.

I’r perwyl hwn Mae’r tîm datblygu busnes Sir y Fflint yn cynnig ystod eang o wasanaethau cymorth i fusnesau. Mae gennym brofiad helaeth a deall anghenion a gofynion busnesau o bob maint a sector.

FBW-dividing-linehttp://flintshirebusinessweek.co.uk/wp-admin/post.php?post=1894&action=edit&lang=cy

MAE TÎM BUSNES SIR Y FFLINT YN DARPARU CEFNOGAETH A CHYNGOR DIDUEDD YN RHAD AC AM DDIM YN Y MEYSYDD A GANLYN:

 • Buddsoddi yn Sir y Fflint
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy
 • Cymorth Busnes
 • Cychwyn a Menter
 • Arloesedd a Chynaladwyedd
 • Arian AssistanceTendering & Gadwyn Gyflenwi
 • Datblygu’r Gweithlu – Sgiliau a hyfforddiant
 • Menter gymdeithasol
 • Tir ac Eiddo
 • Ystadau Diwydiannol Sir y Fflint
 • Cyfeirlyfrau Busnes
 • Digwyddiadau, Hyrwyddo Busnes a Rhwydweithio
 • Rheoli Twristiaeth a Cyrchfan

FBW-dividing-line

CYSYLLTWCH Â THÎM BUSNES SIR Y FFLINT

 

I ganfod sut y gallwn helpu eich busnes cysylltwch â ni ar

t: 01352 703219
e: businessweek@flintshire.gov.uk

Kingspan was delighted to win the Environment and Sustainability Awards in 2011. We dedicate the winning of these prestigious awards to the fantastic commitment and effort of our staff in putting our sustainability vision into practice. These awards play an important role in demonstrating our achievements to our key stakeholders including our customers and those involved in the specification and use of our products. Our vision for the future is that our Holywell site will be powered totally by renewable energy as we seek to further reduce our impact on the environment.  Mark Harris - Kingspan Insulations
"As a family run business that is still growing (even in these challenging times), we are particularly pleased to win the FBW Awards as we have always regarded our employees as one of our key resources. We are very proud that our efforts have been recognised in this way." Steve Morgan - MD - P & A Group
I was amazed and immensely proud to win the 2011 Business Person of The Year. To win such a prestigious award was testament to all the hardworking staff at Wagtail who have supported me and the company. This award is particularly satisfying for me personally as it demonstrates Wagtail’s high standing within the Flintshire business community. Collin Singer, MD - Wagtail UK
Winning the award for Flintshire Business Person 2013, was a tremendous accolade. It was great to receive the recognition from my peers in the Welsh Businesscommunity for the achievements of all the members of the West Coast Group of Companies.Paula Jewson :: Business person of the Year 2013
Cllr Derek Butler Cabinet member for Economic Development
Flintshire firms are giving us so much cause to celebrate, even in difficult times. I hope as many companies as possible will take this opportunity to enter. Cllr Derek Butler :: Cabinet member for Economic Development
F
F
Twitter
@FBW_fcc on Twitter
2,245 people follow @FBW_fcc
Twitter Pic BridgeWo Twitter Pic RichWil1 Twitter Pic futurest Twitter Pic ShopInTh Twitter Pic thcheste Twitter Pic TheCheck Twitter Pic marie_ch Twitter Pic grousein