Captcha Code: captcha

FBA-Main-Sponsor-Banner-APRIL-2018

divider

Flintshire Business Awards Winners 2018

 

  Dathlu Gwobrau Busnes Sir y Fflint

 

Dathlwyd Gwobrau Busnes Blynyddol Sir y Fflint, am y ddeuddegfed flwyddyn, mewn seremoni wobrwyo yn Neuadd Sychdyn yn ddiweddar.

Mae’r Gwobrau, gyda’r prif noddwr AGS Security Systems, yn cydnabod rhagoriaeth a pherfformiad rhagorol gan fusnesau ar draws y sir.

Cafodd enillwyr y deg categori eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo tei du arbennig nos Wener 19 Hydref. Gyda chynulleidfa o dros 200 o bobl fusnes dylanwadol, bu cwmnïau Sir y Fflint yn dathlu eu llwyddiannau.

Roedd hi’n noson wych i ddau gwmni, y naill yn ennill dwy wobr.   Enillodd Connor McAuley o DRB Group Wobr Prentisiaeth ac enwyd y cwmni fel y Busnes Gorau am fod yn Gyfrifol yn Gymdeithasol. Enwyd Pro-Networks fel y Busnes Gorau i weithio iddo ac fe enillodd eu gweithiwr, Paul Crudge, Wobr Person Busnes y Flwyddyn.

Gellir gweld crynodeb o’r holl enillwyr isod.

Cyflwynwyd Gwobr Etifeddiaeth yr Arglwydd Barry Jones gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Barry Jones i Leyla Edwards, sylfaenydd KK Fine Foods, i gydnabod ei gwasanaethau rhagorol i fusnesau lleol a’r economi.

Dywedodd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Jones, Llywydd Sir y Fflint mewn Busnes, Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy a Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy:

“Rwy’n falch o gyflwyno’r wobr i Leyla Edwards sy’n gwbl haeddiannol o’r wobr i gydnabod ei gwaith rhagorol i gefnogi Sir y Fflint – da iawn wir!

Dywedodd y Cynghorydd Derek Butler, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Sir y Fflint:

“Hoffwn longyfarch holl enillwyr eleni.  Mae’r gystadleuaeth wedi bod yn agos, fel arfer – nid wyf yn genfigennus o’r beirniaid sy’n gorfod gwneud y penderfyniadau!   Mae’n wych gweld y Gwobrau yn mynd o nerth i nerth.   Mae’n briodol mai thema’r Gwobrau eleni yw “Twf”.   Mae Cynnig Twf Gogledd Cymru yn hanfodol i sicrhau bod ein heconomi yn fwy gwydn ac yn cysylltu’n well er mwyn darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer buddsoddiad sylweddol gan y llywodraeth a chyfleoedd ar gyfer twf busnesau yn y Sir.

“Hoffwn hefyd ddiolch i’n prif noddwyr, AGS Security Systems a’n holl noddwyr eraill, sydd wedi gwneud y digwyddiad gwych hwn yn bosibl unwaith eto.  Mae’n galonogol bod busnesau Sir y Fflint yn gweld gwerth yn y Gwobrau hyn ac eisiau cefnogi ei gilydd”.

Llongyfarchodd Jonathan Turner, Rheolwr Gyfarwyddwr AGS Security Systems, pawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol, gan ddweud:

“Rydym yn falch o fod yn brif noddwr Gwobrau Busnes Sir y Fflint 2018 am yr wythfed flwyddyn yn olynol ac i helpu i gydnabod y dalent, yr arloesedd a’r uchelgais enfawr yn y sir. 

“Yn AGS, fe welwn ni’r straeon llwyddiant o flwyddyn i flwyddyn yn y gwobrau.  Dyna pam yr ydym wrth ein bodd o fod yn rhan o Wobrau Busnes Sir y Fflint unwaith eto ac i helpu i ddathlu llwyddiannau’r nifer o sefydliadau.  Mae ein cwmni yn gwybod mwy na’r mwyafrif am yr hyn y mae ennill un o’r gwobrau hyn yn ei olygu i ymgeiswyr.”

 

 I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau Busnes Sir y Fflint cysylltwch â Kate Catherall ar 01352 703221 neu ewch i http://www.flintshirebusinessweek.co.uk/

divider

Prentisiaeth

Noddwr Cambria for Business

Enillydd • Connor McAuley, DRB Group

Person Busnes y Flwyddyn

Noddwr Westbridge Furniture Design

Enillydd • Paul Crudge, Pro-Networks

Busness Gorau gyda dros 10 o weithwyr

Sponsored by KK Fine Foods

Enillydd • Wagtail UK

Busnes Gorau gyda llai na 10 o weithwy

Noddwr Edge Transport

Enillydd • Clwyd Brickwork

Busnes Gorau i weithio iddo

Noddwr P&A Group

Enillydd • Pro Networks

Menter Gymdeithasol Orau

Noddwr Evans Maintenance Services

Enillydd • Cambrian Aquatics Sports Centre

Entrepreneur

Noddwr Pochin

Enillydd • Jane Bellis, Art & Soul

Busnes Mwyaf Cyfrifol yn Gymdeithasol

Noddwr Wates Residential

Enillydd • DRB Group

Arloesedd, Technoleg a Menter

Noddwr Kingspan Insulated Panels

Enillydd • Salvtech

Gwobr Etifeddiaeth yr Arglwydd Barry Jones

Enillydd  • Leyla Edwards, KK Fine Foods

Kingspan was delighted to win the Environment and Sustainability Awards in 2011. We dedicate the winning of these prestigious awards to the fantastic commitment and effort of our staff in putting our sustainability vision into practice. These awards play an important role in demonstrating our achievements to our key stakeholders including our customers and those involved in the specification and use of our products. Our vision for the future is that our Holywell site will be powered totally by renewable energy as we seek to further reduce our impact on the environment.  Mark Harris - Kingspan Insulations
"As a family run business that is still growing (even in these challenging times), we are particularly pleased to win the FBW Awards as we have always regarded our employees as one of our key resources. We are very proud that our efforts have been recognised in this way." Steve Morgan - MD - P & A Group
I was amazed and immensely proud to win the 2011 Business Person of The Year. To win such a prestigious award was testament to all the hardworking staff at Wagtail who have supported me and the company. This award is particularly satisfying for me personally as it demonstrates Wagtail’s high standing within the Flintshire business community. Collin Singer, MD - Wagtail UK
Winning the award for Flintshire Business Person 2013, was a tremendous accolade. It was great to receive the recognition from my peers in the Welsh Businesscommunity for the achievements of all the members of the West Coast Group of Companies.Paula Jewson :: Business person of the Year 2013
Cllr Derek Butler Cabinet member for Economic Development
Flintshire firms are giving us so much cause to celebrate, even in difficult times. I hope as many companies as possible will take this opportunity to enter. Cllr Derek Butler :: Cabinet member for Economic Development
F
F
Twitter
@FBW_fcc on Twitter
2,267 people follow @FBW_fcc
Twitter Pic TheCater Twitter Pic WGUEnhan Twitter Pic PF_Studi Twitter Pic RalphyL Twitter Pic FireMist Twitter Pic Saifuddi Twitter Pic umutkati Twitter Pic inspired